พืชผักสวนครัวในวัด Temple garden

อนุโมทนา สาธุ บุญ กับทุกท่านที่ได้ร่วมทำบุญบริจาคดินปลูกผักและเมล็ดพันธ์ผักเพื่อทางวัดจะได้มีผักสดปลอดสารพิษไว้รับประทานและแจกจ่ายญาติโยมที่มาวัด ???

No Comments Yet.

Leave a Reply

Translate »