พระศรีสิทธิมุนี (เฉลิมชัย) ฉายา ชยเมธี นามสกุล ชยเมธีกุล
เจ้าอาวาสวัดและประธานคณะกรรมการวัดพุทธวิหารนานาชาติมิดเวสต์
The Abbot and President of The Midwest Buddhist Meditation Center

Phrakru Sripatravedes, The Abbot and President of The Midwest Buddhist Meditation Center

Translate »