Monthly Archives: October 2016

งานบุญกฐินถวายความอาลัยในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช

มาร่วมงานบุญกฐินอันยิ่งใหญ่ พร้อมทั้งร่วมรวมพลังร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ถวายดอกไม้ จุดเทียนถวายความอาลัยในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช Long Live The King. Bhumibol Adulyadej, King of Thailand, Rama IXพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช สมัยท่านออกผนวช
Read more

Translate »