งานทอดกฐินสามัคคี Unity Katina Ceremony of 2019

You are all cordially invited to Unity Katina Ceremony of 2019 at the Midwest Buddhist Meditation Center (MBMC) on October 20th, 2019. Starting at approximately 10:00 a.m. All donation from this ceremony will proceed to the cost of construction of temple expansion. Please join us by becoming a ceremony's co-host or a panel. Contact the temple for more details.
ขอเรียนเชิญท่านพุทธศาสนิชนไปร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ.วัดพุทธวิหารนานาชาติ เมืองวอร์เรน ในวันที่ 20 ตุลาคม 2562 รายได้ทั้งหมดจะนำไปร่วมสมทบทุนในการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ของวัด ท่านสามารถแจ้งความจำนงค์เป็นประธานร่วมหรือกรรมการกฐินสามัคคีได้ที่วัด

No Comments Yet.

Leave a Reply

Translate »