Monthly Archives: April 2020

การสร้างศาลาการเปรียญ

ทางวัดขออนุโมทนาบุญ ขอบคุณขอบใจ แด่ญาติโยมทุกๆ ท่าน ที่ได้สละกำลังทรัพย์ กำลังใจ กำลังกาย มาช่วยกันก่อร่างสร้างศาลาแห่งความศรัทธานี้ขึ้นมา เพื่อฝากไว้ให้เป็นอริยทรัพย์ (ทรัพย์ที่ประเสริฐภายใน)ไว้ในพระพุทธศาสนา ในต่างแดน
Read more

Translate »