Tag Archives: Alms Giving

เชิญร่วมงานบุญทอดกฐินสามัคคีUnity Kathina

กฐิน (บาลี: กฐิน) เป็นศัพท์ในพระวินัยปิฎกเถรวาท เป็นชื่อเรียกผ้าไตรจีวรที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาครบ 3 เดือนแล้ว สามารถรับมานุ่งห่มได้ โดยคำว่าการทอดกฐิน หรือการกรานกฐิน จัดเป็นสังฆกรรมประเภทหนึ่งตามพระวินัยบัญญัติเถรวาทที่มีกำหนดเวลา คือพระสงฆ์สามารถกระทำสังฆกรรมนี้ได้นับแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เท่านั้น
Read more

การสร้างศาลาการเปรียญ

ทางวัดขออนุโมทนาบุญ ขอบคุณขอบใจ แด่ญาติโยมทุกๆ ท่าน ที่ได้สละกำลังทรัพย์ กำลังใจ กำลังกาย มาช่วยกันก่อร่างสร้างศาลาแห่งความศรัทธานี้ขึ้นมา เพื่อฝากไว้ให้เป็นอริยทรัพย์ (ทรัพย์ที่ประเสริฐภายใน)ไว้ในพระพุทธศาสนา ในต่างแดน
Read more

Translate »