หลวงพ่อพุทธโสธร และ หลวงพ่อพระพุทธเมตตามงคล สัมฤทธิ์รัศมีโชติ

บัดนี้ พระพุทธรูปอันเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ ท่ีสาธุชนได้ร่วมแรงร่วมใจทำบุญเททองหล่อและผ่านพิธีมหาพุทธาภิเษกอันศักดิ์สิทธิ์มาจากเมืองไทย ได้เดินทางมาถึงวัดพุทธวิหาร เมืองวอร์เรน รัฐมิชิแกน สหรัฐ เป็นที่เรียบร้อยแล้วมีสององค์คือ “หลวงพ่อพุทธโสธร” และ “หลวงพ่อพระพุทธเมตตามงคลสัมฤทธิ์รัศมีโชติ” ไว้เมื่อถึงวันฤกษ์งามยามดี และ สถานการณ์โรคระบาดสงบเรียบร้อยดีแล้ว ทางวัดจะทำพิธีทำบุญสมโภชน์ฉลองใหญ่อีกครั้งหนึ่งพระพุทธรูปทั้งสององค์นี้ มีพุทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ ในด้านเมตตาและอธิษฐานขอศีลขอพรขอบุญบารมี ขอสิ่งที่เป็นมงคลให้เกิดขึ้นกับตัวได้ผู้ใดได้กราบไหว้บูชา ถือว่าเป็นสิริมงคลกับชีวิตตนเองเป็นอย่างยิ่ง กราบขอบพระคุณหลวงพ่อเหิร แห่งวัดห้วงหิน จ.ระยอง พระเกจิย์ชื่อดังผู้มีเมตตาบารมีเป็นเลิศแห่ง จ. ระยอง ได้เมตตาจัดทำพิธีหล่อพระประธานครั้งนี้ให้สำเร็จไปได้ด้วยดีขออนุโมทนาบุญขอบคุณขอบใจแด่สาธุชนคนใจบุญทุกๆ ท่าน ที่ได้สละแรงกาย แรงใจแรงจตุปัจจัย ร่วมทำบุญหล่อพระในครั้งนี้ด้วยขออานิสงส์ผลบุญนี้ จงเกื้อหนุนส่งเสริมให้ชีวิตของทุกๆ ท่าน จงเจอแต่ส่ิงดีๆ สิ่งที่เป็นบุญบารมี หนุนนำให้ชีวิตมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปความเจ็บอย่าได้มาใกล้ ความไข้อย่าได้มาเยือน เจอะเจอแต่กัลยาณมิตรที่ดี. คิดทำกิจใดๆ ก็ขอให้สมหวังทุกประการเทอญสาธุ บุญรักษา ธรรมะคุ้มครองปล. ขอขอบใจทุกๆ ท่าน ที่ได้สละเวลาและแรงกายมาร่วมกันทำการเคลื่อนย้ายพระเข้าไปประดิษฐาน ณ ศาลาการเปรียญในครั้งนี้ด้วย

No Comments Yet.

Leave a Reply

Translate »