กิจกรรม บวชเณรฤดูร้อน

มีการสอนธรรมมะ สอนศิลปะ ฝึกนั่งสมาธิ

เดินจงกรม สอนมารยาท ขนบธรรมเนียมไทย

No Comments Yet.

Leave a Reply

Translate »