พิธีบวชนาค พีทร เกิดเดช และ นาค พีรเดช เกิดเดช ณ วัดพุทธวิหาร

พิธีบวชนาค พีทร เกิดเดช และ นาค พีรเดช เกิดเดช
ณ วัดพุทธวิหาร เมือง warren Michigan,USA.

ครั้งหนึ่งในชีวิตลูกผู้ชาย
ที่ได้ทำให้แม่และญาติพี่น้องอิ่มเอมใจ และได้เข้ามาเรียนรู้หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างลึกซึ้ง จริงจัง

สาธุ อนุโมทนาบุญ

No Comments Yet.

Leave a Reply

Translate »