สงกรานต์ปีใหม่ Songkran 2021

Songkran festival

Thai and Laos

Happy new year

เพื่อความเป็นสิริมงคลช่วงปีใหม่ไทยเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่ามหาสงกรานต์กองบุญละ $99 อนุโมทนาสาธุบุญกับกัลญาณมิตรทุกท่าน

No Comments Yet.

Leave a Reply

Translate »