แผ่นไม้มงคลอธิษฐานบารมี ”เสริมบุญหนุนดวง”

ญาติโยมร่วมทำบุญ แผ่นไม้มงคลอธิษฐานบารมี ”เสริมบุญหนุนดวง”

สาธุ ขออนุโมทนาบุญ
ขอให้ดวงดีมีธรรม โชคดีมีชัย ตลอดปีและตลอดไป

เพื่อความเป็นสิริมงคลแด่ชีวิตและครอบครัว

“อธิษฐานบารมี” เป็นบารมีหนึ่งในสิบข้อของบารมีสิบทัศ
วัดพุทธวิหาร มีแผ่นไม้มงคล “อธิษฐานบารมี เสริมบุญหนุนดวง”
ให้ญาติโยมที่มาวัด ได้เขียนและตั้งสัจจะอธิษฐานบารมีขอพร
เพื่อเป็นการเสริมบุญหนุนดวงและตั้งสัจจะในจิตใจของเราว่าเราจะมุ่งมั่นในการทำความเพียรและความดีให้แด่ตนเอง เพื่อชีวิตเราจะได้เจอแต่สิ่งดีๆ สิ่งที่เป็นมงคลเข้ามาในชีวิตของเราตลอดไป

เมื่อเขียนเสร็จแล้วนำมาแขวนไว้ที่ศาลาเพื่อให้พระสงฆ์ได้สวดมนต์ให้พรทุกๆ วันตอนทำวัตรเช้าเย็น และทางวัดจะทำพิธีใหญ่อีกครั้ง ในช่วงสวดมนต์ข้ามปีในคืนวันที่ 31 ธันวาคม ปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ ท่านใดอยากร่วมก็ขอเรียนเชิญได้

สาธุ บุญรักษา

ขอให้มีความสุขความเจริญ ยิ่งๆ ขึ้นไป เทอญ

สาธุ บุญรักษา

No Comments Yet.

Leave a Reply

Translate »