บรรยากาศ งานลอยกระทงวัดพุทธวิหาร 2019

Thank you all of you for join with us

วัดพุทธวิหารขออนุโมทนาบุญแด่ทุกท่าน
ที่ได้มาร่วมสนุกและมาร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม (ประเพณีลอยกระทง)ของเราเอาไว้ในต่างแดน

ให้ชาวต่างชาติ และลูกๆหลานๆ ของเราที่เกิดและเติบโตที่นี่
ได้เห็นได้เรียนรู้ว่า เรามีประเพณีอันดีงามเหล่านี้ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันดีงามของบรรพบุรุษของเราได้กระทำสืบทอดกันมา

และหวังว่า เราจะร่วมกันสืบสานและส่งต่อให้ลูกหลานเราได้หวงแหนและร่วมสืบส่งต่อๆ กันไป รุ่นแล้วรุ่นเล่า

สาธุ บุญรักษา

No Comments Yet.

Leave a Reply

Translate »