วันวิสาขบูชา วันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระบรมศาสดา

วันวิสาขบูชา วันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระบรมศาสดา ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 หลวงพ่อเหิณ ทำพิธีอัญเชิญรับหลวงพ่อพระพุทธโสธร ที่วัดห้วงหิน ระยอง ก่อนที่ หลวงพ่อจะเดินทางมาทางน้ำ ทางทะเล มาถึง วัดพุทธวิหาร วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาพอดี และจะได้โปรดชาวพุทธและชาวเมืองมิชิแกน และชาวโลกต่อไปชั่วกาลนาน ผู้ใดมีโอกาสให้มากราบไหว้ขอพรตามโอกาสที่เหมาะสม

No Comments Yet.

Leave a Reply

Translate »