Recent Posts by Ms. Nam MBMC donator

เชิญร่วมทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชา

พระโคตมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา คัมภีร์ปปัญจสูทนีระบุว่าครั้งนั้นมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ พระภิกษุ 1,250 รูป ได้มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย
Read more

หล่อหลวงพ่อ พระพุทธโสธร เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ อุโบสถวัดพุทธวิหารนานาชาติมิดเวสต์

ณ วัดห้วงหิน อ.แกลง จ.ระยอง เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 19.59 น. หลวงพ่อเหินเจ้าอาวาสวัดห้วงหิน ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง พร้อมด้วยพระครูศรีพัชรวิเทศ (ภัทร์ อาสโภ) เจ้าอาวาสวัดพุทธวิหารนานาชาติมิสเวต์ เมืองวอร์เรน รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ทำพิธีหล่อหลวงพ่อ พระพุทธโสธร ด้วยไม้มงคลเพื่อเตรียมทำพิธีในการเททองในวันที่ 26 มกราคม 2563 จัดทำคลิปวีดีโอโดย นายวันชัย ไชยสถาน เพื่อถวายเป็นกุศลฯในการเผยแพร่

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระพุทธโสธร

ขอเชิญร่วมบริจาคแผ่นทองได้เพื่อนำไปหล่อพระหลวงพ่อโสธรที่จะทำการหล่อวันที่ 26 มกราคม 2563 ท่านสามารถมาบริจาคแผ่นทองและเขียนชื่อและครอบครัวได้ที่วัดพุทธวิหารฯ โครงการหล่อพระประธานอุโบสถวัดพุทธวิหารฯ ตามใบประชาสัมพันธ์ และวัตถุมงคล ของวัดพุทธวิหารฯ คือ มหาเศรษฐีเงินหลายทองหลาย และจัดสร้างโดยหลวงพ่อพระครูคีรีธรรมสุนทร (หลวงพ่อเหิณ) วัดห้วงหิน ต. บ้านนา อ. แกลง จ. ระยองและสามารถสั่งวัตถุมงคลได้ตามโปรชัวร์ รายได้ส่วนหนึ่งได้ร่วมสร้างอุโบสถ วัดพุทธวิหารฯ ตั่งแต่บัดนี้เปนต้นไป
Read more

Recent Comments by Ms. Nam MBMC donator

Translate »