ประกาศด่วนค่ะกงสุลสัญจรมีกำหนดการบริการไว้ในวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2021

ประกาศด่วนค่ะ
กงสุลสัญจรมีกำหนดการบริการไว้ใน
วันที่ 20 & 21 พฤศจิกายน2021
Mobile Royal Thai Consulte , Chicago
On Nov. 20 & 21, 2021
All informations & reservation for location are confirmed;
สถานที่และข้อมูลได้รับทราบเรียบร้อยค่ะ
811 W. Square Lake rd., Troy Mi. 48084
From9:00am.- 3:30 pm. ( lunch break )
Any further details please call:
Lawan 248-250-1270

*สำหรับบริการอื่นๆนอกเหนือจาก พาต์สปอร์ต ,บัตรประชาชน ให้ส่งอิเมล์ไปถึงท่านกงศุลโดยตรง และทางกงศุลจะเตรียมเอกสารที่ที่ต้องใช้มาให้

https://www.cognitoforms.com/TheRoyalThaiConsulateGeneralChicago/_วนอาทตยท21พฤศจกายน2564กงสลสญจรเมองTroyมลรฐMichigan?

No Comments Yet.

Leave a Reply

Translate »