งานทำบุญวันสารทไทย Sart thai ceremony

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานทำบุญวันสารทไทย ณ.วัดพุทธวิหารนานาชาติ เมืองวอร์เรน กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม We would like to invite everyone to Sart thai ceremony at the Midwest Buddhist Meditation Center (MBMC). Warren. The schedule may be changed accordingly. Hope to see all there.

No Comments Yet.

Leave a Reply

Translate »