Tag Archives: Loy katong festival

บรรยากาศ งานลอยกระทงวัดพุทธวิหาร 2019

Thank you all of you for join with us วัดพุทธวิหารขออนุโมทนาบุญแด่ทุกท่านที่ได้มาร่วมสนุกและมาร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม (ประเพณีลอยกระทง)ของเราเอาไว้ในต่างแดน ให้ชาวต่างชาติ และลูกๆหลานๆ ของเราที่เกิดและเติบโตที่นี่ได้เห็นได้เรียนรู้ว่า เรามีประเพณีอันดีงามเหล่านี้ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันดีงามของบรรพบุรุษของเราได้กระทำสืบทอดกันมา และหวังว่า เราจะร่วมกันสืบสานและส่งต่อให้ลูกหลานเราได้หวงแหนและร่วมสืบส่งต่อๆ กันไป รุ่นแล้วรุ่นเล่า สาธุ บุญรักษา
Read more

Translate »