Category Archives: Alms Giving

เชิญร่วมทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชา

พระโคตมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา คัมภีร์ปปัญจสูทนีระบุว่าครั้งนั้นมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ พระภิกษุ 1,250 รูป ได้มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย
Read more

หล่อหลวงพ่อ พระพุทธโสธร เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ อุโบสถวัดพุทธวิหารนานาชาติมิดเวสต์

ณ วัดห้วงหิน อ.แกลง จ.ระยอง เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 19.59 น. หลวงพ่อเหินเจ้าอาวาสวัดห้วงหิน ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง พร้อมด้วยพระครูศรีพัชรวิเทศ (ภัทร์ อาสโภ) เจ้าอาวาสวัดพุทธวิหารนานาชาติมิสเวต์ เมืองวอร์เรน รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ทำพิธีหล่อหลวงพ่อ พระพุทธโสธร ด้วยไม้มงคลเพื่อเตรียมทำพิธีในการเททองในวันที่ 26 มกราคม 2563 จัดทำคลิปวีดีโอโดย นายวันชัย ไชยสถาน เพื่อถวายเป็นกุศลฯในการเผยแพร่

Thevorohana Alms-Offering Ceremony งานตักบารตเทโวฯ

ขอเรียนเชิญท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ไปร่วมงานตักบารตเทโวฯ เนื่องในวันออกพรรษาที่วัดพุทธวิหารนานาชาติเมืองวอร์เรน We would like invite everyone to the Thevorohana Alms-Offering Ceremony this Sunday. 
Read more

Translate »