Category Archives: Alms Giving

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันชาติไทย

วันพ่อแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นวันชาติอีกทั้งยังมีเลขมงคลอีกคือเลข ๙ ซึ่งเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติจัดติดต่อกันทุกปีตั้งแต่ พ.ศ. 2523 โดยการริเริ่มของ คุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา สัญลักษณ์ที่ใช้ในวันพ่อได้แก่ ดอกพุทธรักษา ซึ่งมีชื่ออันเป็นมงคล [em_event id='4147'] ประวัติ วันพ่อแห่งชาติ ได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2523 โดยคุณหญิง เนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา หลักการเหตุผลที่มีการจัดตั้งวันพ่อแห่งชาติขึ้น เนื่องจากพ่อเป็นบุคคลผู้มีพระคุณและมีบทบาทสำคัญต่อครอบครัว สังคม ที่ผู้เป็นลูกจะต้องเคารพเทิดทูนและตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญู และสังคมควรที่จะยกย่องให้เกียรติรำลึกถึงผู้เป็นพ่อ จึงถือเอาวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็น "วันพ่อ" ในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ภายหลังการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช…
Read more

เชิญร่วมงานบุญเข้าพรรษาและตลาดนัดวันอาทิตย์ ณ วัดพุทธวิหาร 

เชิญร่วมงานบุญเข้าพรรษาและตลาดนัดวันอาทิตย์ ณ วัดพุทธวิหาร Buddhist Lent Day 2022 It’s going to be interesting and amazing at Watbuddha Vihara Michigan this Sunday July 17th, 2022 since the Sunday Market will be held along with one of the most important ceremonies in buddhism when all Buddhist monks will begin their three months rain retreat. Please come to experience…
Read more

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชาMagha puja day

เหตุการณ์สำคัญในวันมาฆบูชาก็คือ เมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน พระพุทธเจ้า ทรงแสดง โอวาทปาฏิโมกข์ หลักคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา คือ การไม่ทำความชั่วทั้งปวง การบำเพ็ญความดีให้ถึงพร้อม และการทำจิตของตนให้ผ่องใส อีกทั้งในครั้งนั้นยังมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือพระภิกษุ 1,250 รูป ได้มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมายพระภิกษุทั้งหมดนั้นเป็น เอหิภิกขุอุปสัมปทา หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรงพระภิกษุทั้งหมดนั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6วันดังกล่าว ตรงกับวันเพ็ญเดือน 3       ทำให้พุทธศาสนิกชน เรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งว่า วันจาตุรงคสันนิบาต หรือ วันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4 นั่นเองค่ะ An important event on Magha Puja Day is that over 2,500 years ago, the Lord Buddha gave the Ovada Patimokkha. Important doctrines of Buddhism which is the teaching…
Read more

Translate »